Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen
Nyckeltal MSL.13

Tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft

Nyckeltalet visar det totala antalet inspektioner och tillsynsbesök inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.

Tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2018.

Nyckeltalet visar på stor spridning där Stockholm, Södertälje och Södertörn har högst värden gällande livsmedelskontroll.
Flera miljökontor har rapporterat att personalomsättning och vakanser har orsakat att tillsynen inte kunde göras i normal omfattning. Därför blev antal besök under 2017 och 2018 lägre än det skulle varit med full bemanning.
Byte av ärendesystemet har möjligtvis påverkat statistiken för 2017-2018 eftersom några miljökontor hade svårigheter att hämta data.

Ladda ner hela rapporten för 2019 här

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-04-15