Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Kontrolltillfällen enligt livsmedelslagen
Nyckeltal MSL.13

Kontrolltillfällen enl. livsmedelslagen/ årsarbetskraft

Nyckeltalet visar det totala antalet kontroller inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.

Antal kontrolltillfällen enligt livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2024-02-05