Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Debiterade timmar livsmedelskontroll
Nyckeltal MSL.9

Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.

Debiterade timmar per livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Värdena visar på stor spridning där spannet inom livsmedelskontrollen är mellan 319 timmar (Österåker) och 947 timmar (Stockholm). Medelvärde för år 2021 var 505 timmar.
Inrapporterad data mellan åren 2010-2021 visar en nedåtgående trend för livsmedelskontrollen som delvis förklaras av ändrade definitioner samt satsningar på ej debiterbar tillsyn såsom utredningar, analyser och provtagningar som ofta blir ej debiterbara (till exempel klagomål, matförgiftningar och utredningar om matfusk). År 2020 ökade antal debiterade timmar per årsarbetare som troligen beror på fakturerade fasta årliga avgifter som inte kunde utföras p.g.a. pandemin, den statliga ersättningen för trängseltillsyn samt minskade antal årsarbetare för 2020.
Observera att variation i sammansättningen av miljökontor som har rapporterat data de olika åren och kraftig minskning av antal debiterade timmar för livsmedelskontrollen för några miljökontor påverkar utveckling av genomsnittet. För år 2018 har alla miljökontor rapporterat nyckeltalet och 21 miljökontor har rapporterat data för åren 2019-2021.

Ladda ner årsrapporten

Kommentaren inlagd 2022-05-13

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-08-19