Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Debiterade timmar livsmedelskontroll
Nyckeltal MSL.9

Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.

Debiterade timmar per livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2018.

Värdena visar på stor spridning där spannet för livsmedelskontrollen är mellan 316 timmar (Upplands Bro) och 676 timmar (Stockholm).
Medelvärde för år 2018 var 499 timmar och median var 513 timmar/åa, dvs. båda lägre än utfall för år 2017.

Ladda ner hela rapporten för 2019 här

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-04-15