Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Debiterade timmar livsmedelskontroll
Nyckeltal MSL.9

Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.

Debiterade timmar per livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalken är mellan 178 timmar (Upplands Väsby) och 653 timmar (Stockholm) med medelvärde på 458 timmar.
Inom Livsmedelskontrollen är spannet mellan 323 timmar (Lidingö) och 709 timmar (Stockholm). Medelvärde för år 2019 var 502 timmar.
Data visar en nedåtgående trend för livsmedelskontrollen som delvis förklaras av ändrade definitioner samt satsningar på ej debiterbar tillsyn såsom utredningar, analyser och provtagningar som ofta blir ej debiterbara (till exempel klagomål, matförgiftningar och utredningar om matfusk).
Observera att variation i sammansättningen av miljökontor som har rapporterat data de olika åren och kraftig minskning av antal debiterade timmar för livsmedelskontrollen för några miljökontor påverkar utveckling av genomsnittet. För år 2018 har alla miljökontor rapporterat nyckeltalet och 21 miljökontor har rapporterat data för 2019.

Ladda ner årsrapporten

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-05-27