Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Timtaxa livsmedelskontroll
Nyckeltal MSL.2

Timtaxa livsmedelskontroll

Nyckeltalet visar timtaxan inom livsmedelskontrollen.
Kommuner som har differensierad taxa har angivit detta under Kommentar.

Timtaxa livsmedelskontroll

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

De flesta miljökontor har skilda taxor för livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn. Några har även differentierad livsmedelstaxa för extra offentlig kontroll och/eller registrering, såsom Danderyd, Nykvarn, Salem, Sigtuna, Sundbyberg, Södertörn, Södra Roslagen samt Värmdö. Via högre timtaxa för livsmedelskontroll går det att ta betalt för restiden genom att denna ingår i timtaxans storlek.
Timtaxa år 2021 varierar mellan miljökontoren, från 1250 kr/timme (Norrtälje) till 1562 kr/timme (Huddinge) för livsmedelskontrollen.
Jämfört med år 2020 har Lidingö (9 %) och Upplands Väsby (6 %) haft största ökning för taxa enligt livsmedelslagen.
De flesta miljökontor har gjort taxeöversyn under senaste åren och några gör det varje år. De ökande timtaxorna visar att Polluter Pays Principle tillämpas mer konsekvent än tidigare.
Den genomsnittliga timtaxan för livsmedelskontrollen ökade med 73,5 % under perioden 2008-2021 och var 1390 kr år 2021.
Den genomsnittliga timtaxan ökade med 2 % för livsmedelskontrollen mellan år 2020 och 2021. Ökningen mellan år 2019 och 2020 var något högre och låg på 5,8 %. Orsaken till en kraftigare ökning mellan 2019 och 2020 var att flera miljökontor gjorde en mer genomgående taxeöversyn och några av dem höjde taxorna med 10-21 %.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har uppmärksammat att KPI inte är det ultimata indexet för kommunala verksamheter vid uppräkning och jämförelser av bland annat taxor. KPI mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen i Sverige och utvecklingen av kommunernas kostnader skiljer sig från den allmänna prisutvecklingen. Därför bör kommunerna, vid indexjustering av taxan, välja det index som bäst återspeglar kostnadsförändringar för aktuell verksamhet. Med anledning av detta har SKR tagit fram prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som i större utsträckning tar hänsyn till kostnadsökningar i kommunala verksamheter. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.
Taxeökningarna beror till stor del på ökning av personalkostnader som utgör huvuddel av miljökontorens kostnader och som årligen har ökat med 2- 4 %. Dessutom har miljökontoren blivit bättre på att inkludera alla relevanta kostnader i taxeuträkningen även om de inte betalas direkt av miljökontoret (såsom lokal- och IT-kostnader som bärs centralt av kommunen).

Ladda ner årsrapporten

Kommentaren inlagd 2022-05-13

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-08-19