Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Timtaxa livsmedelskontroll
Nyckeltal MSL.2

Timtaxa livsmedelskontroll

Nyckeltalet visar timtaxan inom livsmedelskontrollen.
Kommuner som har differensierad taxa har angivit detta under Kommentar.

Timtaxa livsmedelskontroll

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

De flesta miljökontor har skilda taxor för livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn. Några har även differentierad livsmedelstaxa för extra offentlig kontroll och/eller registrering, såsom Danderyd, Huddinge, Nykvarn, Salem, Sigtuna, Sundbyberg, Södertälje, Södertörn, Södra Roslagen samt Värmdö.
Via högre timtaxa för livsmedelskontroll går det att ta betalt för restiden genom att denna ingår i timtaxans storlek.
Timtaxa år 2019 varierar mellan miljökontoren, från 1075 kr/timme (Värmdö) till 1496 kr/timme (Huddinge) för livsmedelskontrollen. Jämfört med år 2018 har Värmdö haft största ökning för miljöbalkens taxa (14 %) och Lidingö för taxa enlig livsmedelslagen (9 %).
De flesta miljökontor har gjort taxeöversyn under senaste åren och några gör det varje år. De ökande timtaxorna visar att Polluter Pays Principle tillämpas mer konsekvent än tidigare.
Den genomsnittliga timtaxan för miljöbalkstillsyn ökade från 801 kr år 2008 till 1181 kr år 2019, dvs. med 47,4 % medan den genomsnittliga timtaxan för livsmedelskontrollen ökade med 60,8 % under samma period och var 1288 kr år 2019.
Den genomsnittliga timtaxan ökade med 3,4 % för miljöbalkstillsyn och med 2,6 % för livsmedelskontrollen mellan år 2018 och 2019. Ökningen mellan år 2017 och 2018 var något högre och låg på 5,2 % för MB och 5,7 % för livsmedelskontrollen. Orsaken till en kraftigare ökning mellan 2017 och 2018 var att flera miljökontor gjorde en mer genomgående taxeöversyn och några av dem höjde taxorna med 10-29 %.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har uppmärksammat att KPI inte är det ultimata indexet för kommunala verksamheter vid uppräkning och jämförelser av bland annat taxor. Med anledning av detta har SKR tagit fram prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som i större utsträckning tar hänsyn till kostnadsökningar i kommunala verksamheter. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

Taxeökningarna beror till stor del på ökning av personalkostnader som utgör huvuddel av miljökontorens kostnader och som årligen har ökat med 2- 4 %. Dessutom har miljökontoren blivit bättre med att inkludera alla relevanta kostnader i taxeuträkningen även om de inte betalas direkt av miljökontoret (såsom lokal- och IT-kostnader som bärs centralt av kommunen).
Det är intressant att nämna att Norrtälje, Vaxholm och Täby kommun har inlett samverkan inom livsmedelskontrollen och därmed har livsmedelskontrollen gått över till SRMH från och med 2018.

Ladda ner årsrapporten

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-05-27