Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Timtaxa miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSL.1

Timtaxa miljöbalkstillsyn

Nyckeltalet visar timtaxan inom miljöbalkstillsyn.

Timtaxa miljöbalkstillsyn

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

De flesta miljökontor har skilda taxor för livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn.
Via högre timtaxa för livsmedelskontroll går det att ta betalt för restiden genom att denna ingår i timtaxans storlek. Enligt miljöbalken tas det betalt för restiden genom att dess timmar specificeras i faktureringsunderlaget.
Timtaxa år 2019 varierar mellan miljökontoren, från 1050 kr/timme (Järfälla) till 1280 kr/timme (Upplands-Bro) för miljöbalkstillsynen. Jämfört med år 2018 har Värmdö haft största ökning för miljöbalkens taxa (14 %).
De flesta miljökontor har gjort taxeöversyn under senaste åren och några gör det varje år. De ökande timtaxorna visar att Polluter Pays Principle tillämpas mer konsekvent än tidigare.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har uppmärksammat att KPI inte är det ultimata indexet för kommunala verksamheter vid uppräkning och jämförelser av bland annat taxor. Med anledning av detta har SKR tagit fram prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som i större utsträckning tar hänsyn till kostnadsökningar i kommunala verksamheter. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.
Taxeökningarna beror till stor del på ökning av personalkostnader som utgör huvuddel av miljökontorens kostnader och som årligen har ökat med 2- 4 %. Dessutom har miljökontoren blivit bättre med att inkludera alla relevanta kostnader i taxeuträkningen även om de inte betalas direkt av miljökontoret (såsom lokal- och IT-kostnader som bärs centralt av kommunen).

Ladda ner årsrapporten

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-05-27