Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Intäkt livsmedelskontroll
Nyckeltal MSL.7

Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.

Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2018.

Intäkt per årsarbetare varierar mellan miljökontoren. Avseende miljöbalken har Stockholm och Huddinge de högsta värdena vilket i Stockholms fall beror det på effektivisering av tillsynsprocesser och betoning att Polluter pays principle (PPP) ska tillämpas.
Intäktsnivån borde inte enbart avspegla nivån på taxan utan även på synen på vilka aktiviteter inom tillsynsarbetet som tas betalt för, bedömning av tidsåtgång när det gäller tillsyn med fast årlig taxa samt även fördelningen mellan ej debiterbar tillsyn och debiterbar.

Under perioden ökade den genomsnittliga intäkten/år för Stockholms län från 344 tkr till 475 tkr för miljöbalktillsynen (dvs. med 38,1%) och från 566 tkr till 627 för livsmedelskontrollen (dvs. med 10,8 %).
Ökningen beror främst på ökning av taxan.
Värt att notera är den genomsnittliga intäkten per årsarbetare minskade år 2013, 2014 samt 2016 vilket kan förklaras med variation i sammansättningen av rapporterande kommuner och ändrad definition av antal årsarbetare.

Ladda ner hela rapporten för 2019 här

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-03-11