Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Debiterade timmar miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSL.8

Debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetare.

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2024-06-10