Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Debiterade timmar miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSL.8

Debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetare.

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalken är mellan 175 timmar (Sollentuna) och 699 timmar (Norrtälje) med medelvärde på 416 timmar.
Genomsnitt för antal debiterade timmar per årsarbetare för miljöbalken minskar med 14 % under perioden.
Observera att variation i sammansättningen av miljökontor som har rapporterat data de olika åren påverkar utveckling av genomsnittet. För år 2018 har alla miljökontor rapporterat nyckeltalet och 21 miljökontor har rapporterat data för åren 2019-2021.

Ladda ner årsrapporten

Kommentaren inlagd 2022-05-13

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-08-19