Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Debiterade timmar miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSL.8

Debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetare.

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2018.

Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalken är mellan 211 timmar (Nykvarn) och 655 timmar (Stockholm). Medelvärde för år 2018 var 418 timmar, som var lägre än utfall för 2017, medan median för 2018 var 432 timmar/åa, som var högre än utfall för 2017.

Ladda ner hela rapporten för 2019 här

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-04-15