Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Intäkt miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSL.6

Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.

Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Intäkt per årsarbetare varierar mellan miljökontoren. Avseende miljöbalken har Stockholm och Norrtälje de högsta värdena. Intäktsnivån borde inte enbart avspegla nivån på taxan utan även synen på vilka aktiviteter inom tillsynsarbetet som tas betalt för, bedömning av tidsåtgång när det gäller tillsyn med fast årlig taxa samt även fördelningen mellan debiterbar och ej debiterbar tillsyn.

Under perioden ökade den genomsnittliga intäkten/år för Stockholms län från 344 tkr till 439 tkr för miljöbalktillsynen (dvs. med 27,6 %) och från 566 tkr till 650 för livsmedelskontrollen (dvs. med 14,8 %). Ökningen beror främst på ökning av taxan.
Det är svårt att förklara varför den genomsnittliga intäkten per årsarbetare minskade vissa år men en del av förändring kan förklaras med variation i sammansättningen av rapporterande kommuner och ändrad definition av antal årsarbetare.

Ladda ner årsrapporten

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-05-27