Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Registrerade anläggningar för livsmedelskontroll
Nyckeltal MSL.16

Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar antalet registrerade anläggningar vid årets slut. Tillfälliga anläggningar ingår inte.

Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2024-05-30