Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Registrerade anläggningar för livsmedelskontroll
Nyckeltal MSL.16

Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar antalet registrerade anläggningar vid årets slut. Tillfälliga anläggningar ingår inte.

Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2018.

Värdena visar på stor spridning där spannet är mellan 89 (Salem) och 161 anläggningar (Vallentuna).
Genomsnitt för 2018 ligger på 124 anläggningar per årsarbetare och är i samma nivå som 2017.
Spridningen har minskat något under 2018.

Ladda ner hela rapporten för 2019 här

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-04-07