Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Registrerade anläggningar för livsmedelskontroll
Nyckeltal MSL.16

Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar antalet registrerade anläggningar vid årets slut. Tillfälliga anläggningar ingår inte.

Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Värdena visar på stor spridning där spannet är mellan 66 (Sollentuna) och 188 anläggningar (Huddinge). Genomsnitt för 2021 ligger på 128 anläggningar per årsarbetare, dvs. något lägre än för 2020 (134) och på samma nivå som år 2019.

Ladda ner årsrapporten

Kommentaren inlagd 2022-05-13

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-07-21