Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Registrerade anläggningar för livsmedelskontroll
Nyckeltal MSL.16

Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar antalet registrerade anläggningar vid årets slut. Tillfälliga anläggningar ingår inte.

Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Värdena visar på stor spridning där spannet är mellan 81 (Sundbyberg) och 175 anläggningar (Vallentuna). Genomsnitt för 2019 ligger på 126 anläggningar per årsarbetare, dvs. något högre än för 2018. Spridningen har ökat något under 2019.

Ladda ner årsrapporten

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-05-27