Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län
Projekt MSL

Nyckeltal för miljökontoren i Stockholms län

20 gemensamma verksamhetsnyckeltal ger länets miljökontor möjlighet till benchmarking och uppföljning av verksamheten över tid.

Nyckeltalen gör det möjligt att jämföra verksamheten mellan kommunerna. Notera dock att dataframtagning till flera av nyckeltalen är komplex. Försiktighet uppmanas därför vid jämförelse mellan kommuner.

Medel

Taxor

Timtaxa miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.1

Timtaxa miljöbalkstillsyn

Senaste värdet: 1297 kr2021

Timtaxa livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.2

Timtaxa livsmedelskontroll

Senaste värdet: 1390 kr2021

Antal anställda

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.3

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter

Senaste värdet: 13,8 åa2021

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare

NyckeltalMSL.3b

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter per 10 000 invånare

Senaste värdet: 1,71 åa/10 000 inv2021

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.4

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter

Senaste värdet: 6,2 åa2021

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare

NyckeltalMSL.4b

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter per 10 000 invånare

Senaste värdet: 0,57 åa/10 000 inv2021

Löner och intäkter

Månadslön tillsynspersonal

NyckeltalMSL.5

Månadslön för tillsynspersonal

Senaste värdet: 37799 2021

Snittålder tillsynspersonal

NyckeltalMSL.5b

Snittålder för anställd tillsynspersonal per 31 december (inspektörer och intendenter).

Senaste värdet: 40,6 år2021

Intäkt miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.6

Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 538000 kr/åa2021

Intäkt livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.7

Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 716000 kr/åa2021

Tillsynstimmar

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.8

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 416 timmar/åa2021

Debiterade timmar livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.9

Debiterade timmar per livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 503 timmar/åa2021

Självfinansiering

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.10

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Senaste värdet: 51 2021

Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.11

Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll

Senaste värdet: 73 2021

Antal tillsynsbesök

Tillsynsbesök enligt miljöbalken

NyckeltalMSL.12

Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft

Senaste värdet: 36 besök/åa2021

Tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen

NyckeltalMSL.13

Tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft

Senaste värdet: 118 besök/åa2021

Anmälningar och sanktioner

Åtalsanmälningar

NyckeltalMSL.14

Åtalsanmälningar

Senaste värdet: 6 st2021

Miljösanktionsavgift

NyckeltalMSL.15

Beslut om miljösanktionsavgift

Senaste värdet: 25 st2021

Volymer

Registrerade anläggningar för livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.16

Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft

Senaste värdet: 128 st2021

Folkmängd

NyckeltalMSL.17

Antal invånare i miljökontorets verksamhetsområde.

Senaste värdet: 105006 2021

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-08-19