Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län
Projekt MSL

Nyckeltal för miljökontoren i Stockholms län

20 gemensamma verksamhetsnyckeltal ger länets miljökontor möjlighet till benchmarking och uppföljning av verksamheten över tid.

Nyckeltalen gör det möjligt att jämföra verksamheten mellan kommunerna. Notera dock att dataframtagning till flera av nyckeltalen är komplex. Försiktighet uppmanas därför vid jämförelse mellan kommuner.

Medel

Taxor

Timtaxa miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.1

Timtaxa miljöbalkstillsyn

Senaste värdet: 1370 kr2023

Timtaxa livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.2

Timtaxa livsmedelskontroll

Senaste värdet: 1481 2023

Antal anställda

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.3

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter

Senaste värdet: 14,6 åa2022

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare

NyckeltalMSL.3b

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter per 10 000 invånare

Senaste värdet: 1,94 åa/10 000 inv2022

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.4

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter

Senaste värdet: 5,2 åa2022

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare

NyckeltalMSL.4b

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter per 10 000 invånare

Senaste värdet: 0,52 åa/10 000 inv2022

Löner och intäkter

Månadslön tillsynspersonal

NyckeltalMSL.5

Månadslön för tillsynspersonal

Senaste värdet: 38844 2022

Snittålder tillsynspersonal

NyckeltalMSL.5b

Snittålder för anställd tillsynspersonal per 31 december (inspektörer och intendenter).

Senaste värdet: 42,1 år2022

Intäkt miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.6

Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 560000 kr/åa2022

Intäkt livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.7

Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 746000 kr/åa2022

Tillsynstimmar

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.8

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 422 timmar/åa2022

Debiterade timmar livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.9

Debiterade timmar per livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 529 timmar/åa2022

Självfinansiering

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.10

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Senaste värdet: 54 2022

Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.11

Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll

Senaste värdet: 71 2022

Antal tillsynsbesök

Tillsynsbesök enligt miljöbalken

NyckeltalMSL.12

Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft

Senaste värdet: 40 besök/åa2022

Tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen

NyckeltalMSL.13

Tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft

Senaste värdet: 131 besök/åa2022

Anmälningar och sanktioner

Åtalsanmälningar

NyckeltalMSL.14

Åtalsanmälningar

Senaste värdet: 6 st2022

Miljösanktionsavgift

NyckeltalMSL.15

Beslut om miljösanktionsavgift

Senaste värdet: 37 st2022

Volymer

Registrerade anläggningar för livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.16

Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft

Senaste värdet: 132 st2022

Folkmängd

NyckeltalMSL.17

Antal invånare i miljökontorets verksamhetsområde.

Senaste värdet: 106088 2022

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2023-05-12