Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
Nyckeltal MSL.3b

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare

Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter per 10 000 invånare

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2018.

Uträkning av antal årsarbetskrafter per 10 000 invånare ger jämförbarhet mellan miljökontoren. Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalken är mellan 0,6-0,7 (Salem och Stockholm) och 5,7 (Värmdö).

Ladda ner årsrapporten

Kommentaren inlagd 2022-05-13

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-08-19