Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
Nyckeltal MSL.3b

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare

Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter per 10 000 invånare

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2018.

Uträkning av antal årsarbetskrafter per 10 000 invånare ger bättre jämförbarhet mellan miljökontoren. Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalken är mellan 0,7 (Stockholm och Sundbyberg) och 5,9 (Värmdö). För livsmedelskontroll är spridning mindre där spannet ligger mellan 0,3-0,4 (flera miljökontor) och 0,9-1,0 (Sigtuna och Norrtälje).

Ladda ner årsrapporten

Uppdaterad: 2020-05-27