Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
Nyckeltal MSL.4b

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare

Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter per 10 000 invånare

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2018.

Nytt för 2018 är uträkning av antal årsarbetskrafter per 10 000 invånare som ger bättre jämförbarhet mellan miljökontoren. Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalken är mellan 0,7 (Stockholm) och 5,3 (Värmdö). För livsmedelskontroll är spridning mindre där spannet ligger mellan 0,4 (flera miljökontor) och 1,1 (Norrtälje).

Ladda ner hela rapporten för 2019 här

Uppdaterad: 2020-04-15