Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
Nyckeltal MSL.4b

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare

Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter per 10 000 invånare

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Uträkning av antal årsarbetskrafter per 10 000 invånare ger jämförbarhet mellan miljökontoren. Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalken är mellan 0,6-0,7 (Salem och Stockholm) och 5,7 (Värmdö). För livsmedelskontroll är spridning mindre där spannet ligger mellan 0,3-0,4 (flera miljökontor) och 0,8-0,9 (Norrtälje och Solna).

Ladda ner årsrapporten

Kommentaren inlagd 2022-05-13

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-08-19