Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Månadslön tillsynspersonal
Nyckeltal MSL.5

Månadslön för tillsynspersonal

Nyckeltalet visar medianmånadslön för tillsynspersonal (inspektörer och intendenter). Lön efter revision.

Månadslön för tillsynspersonal

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Månadslön för tillsynspersonal varierar mellan miljökontoren, från 34 350 kr (Norrtälje) till 40 695 kr (Södra Roslagen).
Från 2020 till 2021 ökade medianlönen med 2,4 %, dvs. något mer än för 2019-2020 där medianlönen ökade med 1,9 %.
Jämfört med föregående år har lönespridning ökat något.

Ladda ner årsrapporten

Kommentaren inlagd 2022-05-13

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-07-21