Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Månadslön tillsynspersonal
Nyckeltal MSL.5

Månadslön för tillsynspersonal

Nyckeltalet visar medianmånadslön för tillsynspersonal (inspektörer och intendenter). Lön efter revision.

Månadslön för tillsynspersonal

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2018.

Månadslön för tillsynspersonal varierar mellan miljökontoren, från 32 900 kr (Upplands-Bro) till 40 900 kr (Nykvarn). Medianlönen har ökat ca. 2,7 % per år.
Tolv miljökontor har månadslön för tillsynspersonal under medianlönen.
Jämfört med föregående år har lönespannet minskat något.
För att få en bättre förklaring för denna spridning infördes 2017 ett nytt nyckeltal Snittålder tillsynspersonal.
Vi kan konstatera att det inte finns en direkt koppling mellan ålder och lönenivån. Miljökontor med äldre tillsynspersonal, såsom Ekerö, Danderyd, Järfälla, Sollentuna, Södertörn, Vallentuna och Österåker, har medianlönen som ligger nära länets medianlön om 35 680 kr, och inte högre än medianen som man skulle förvänta sig.
Stockholm upplever att många ”nya” inspektörer är äldre personer som har omskolat sig, och är nya i rollen.

Ladda ner hela rapporten för 2019 här

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-03-02