Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Månadslön tillsynspersonal
Nyckeltal MSL.5

Månadslön för tillsynspersonal

Nyckeltalet visar medianmånadslön för tillsynspersonal (inspektörer och intendenter). Lön efter revision.

Månadslön för tillsynspersonal

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Månadslön för tillsynspersonal varierar mellan miljökontoren, från 34 000 kr (Upplands-Bro) till 38 800 kr (Nacka).

Tio miljökontor har medianmånadslön för tillsynspersonal under medianlön för länet. Jämfört med föregående år har lönespannet minskat något.
För att få en bättre förklaring för denna spridning infördes 2017 ett nytt nyckeltal Snittålder tillsynspersonal.
Diagram nedan visar relation mellan snittålder och medianlön. Det kan konstateras att det inte finns en direkt koppling mellan ålder och lönenivån (förutom för Nacka och Norrtälje). Miljökontor med äldre tillsynspersonal, såsom Järfälla och Södertörn, har medianlönen som ligger nära länets medianlön om 36 200 kr, och inte mycket högre än medianen som man skulle förvänta sig.
Stockholm upplever att många ”nya” inspektörer är äldre personer som har omskolat sig, och är nya i rollen.

Ladda ner årsrapporten

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-05-27