Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan
Projekt SSK

Nyckeltal för storstadskommunernas miljökontor

Här redovisas ett antal gemensamma verksamhetsnyckeltal för miljökontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. Data rapporteras årligen vilket gör att jämförelser kan göras över tid. Nyckeltalen gör det även möjligt att jämföra verksamheten mellan kommunerna.

Gul Stockholm Blå Göteborg Grön Malmö

Taxor

Timtaxa miljöbalkstillsyn

NyckeltalSSK.1

Timtaxa miljöbalkstillsyn

Senaste värdet: 1226 kr2021

Timtaxa livsmedelskontroll

NyckeltalSSK.2

Timtaxa livsmedelskontroll

Senaste värdet: 1414 kr2021

Antal anställda

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn

NyckeltalSSK.3

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter

Senaste värdet: 57 åa2020

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare

NyckeltalSSK.3b

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter per 10 000 invånare

Senaste värdet: 1 åa/10 000 inv2020

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll

NyckeltalSSK.4

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter

Senaste värdet: 33 åa2020

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare

NyckeltalSSK.4b

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter per 10 000 invånare

Senaste värdet: 0,55 åa/10 000 inv2020

Löner och intäkter

Månadslön tillsynspersonal

NyckeltalSSK.5

Månadslön för tillsynspersonal

Senaste värdet: 33200 2021

Snittålder tillsynspersonal

NyckeltalSSK.5b

Snittålder för anställd tillsynspersonal per 31 december (inspektörer och intendenter).

Senaste värdet: 40 år2020

Intäkt miljöbalkstillsyn

NyckeltalSSK.6

Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 702193 kr/åa2020

Intäkt livsmedelskontroll

NyckeltalSSK.7

Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 891280 kr/åa2020

Tillsynstimmar

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn

NyckeltalSSK.8

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 598 timmar/åa2020

Debiterade timmar livsmedelskontroll

NyckeltalSSK.9

Debiterade timmar per livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 653 timmar/åa2020

Självfinansiering

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

NyckeltalSSK.10

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Senaste värdet: 62 2020

Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll

NyckeltalSSK.11

Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll

Senaste värdet: 78,67 2020

Antal tillsynsbesök

Tillsynsbesök enligt miljöbalken

NyckeltalSSK.12

Antal tillsynstilfällen enligt miljöbalken/ årsarbetskraft

Senaste värdet: 32 besök/åa2020

Tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen

NyckeltalSSK.13

Antal kontrolltillfällen enligt livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft

Senaste värdet: 150 besök/åa2020

Anmälningar och sanktioner

Åtalsanmälningar

NyckeltalSSK.14

Åtalsanmälningar

Senaste värdet: 19 st2020

Miljösanktionsavgift

NyckeltalSSK.15
Senaste värdet: 332 st2020

Volymer

Registrerade anläggningar för livsmedelskontroll

NyckeltalSSK.16

Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft

Senaste värdet: 148 st2020

Folkmängd

NyckeltalSSK.17

Antal invånare i miljökontorets verksamhetsområde.

Senaste värdet: 635519 2020

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-01-14