Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Åtalsanmälningar
Nyckeltal SSK.14

Åtalsanmälningar

Nyckeltalet visar det antal åtalsanmälningar som respektive kommun gjort under året.

Åtalsanmälningar

Uppdaterad: 2021-03-25