Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen
Nyckeltal SSK.13

Tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft

Nyckeltalet visar det totala antalet inspektioner och tillsynsbesök inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.

Tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft

Uppdaterad: 2021-05-11