Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Miljösanktionsavgift
Nyckeltal SSK.15

Beslut om miljösanktionsavgift

Nyckeltalet visar antal beslut om miljösanktionsavgift per år.

Beslut om miljösanktionsavgift

Uppdaterad: 2021-03-25