Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn
Nyckeltal SSK.10

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Nyckeltalet visar förhållandet mellan tillsynsavgifter och kostnaden för att bedriva miljöbalkstillsyn.

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Uppdaterad: 2019-04-29