Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn
Nyckeltal SSK.10

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Nyckeltalet visar hur stor andel av miljöbalkstillsynen som är intäktsfinansierad samt är underlag för verksamhetsutveckling.
Självfinansieringsgraden påverkas av många olika faktorer såsom omorganisation av verksamheten, personalens sjukfrånvaro, ändrade definitioner av nyckeltalet samt nivån på timtaxa. Undvik därför jämförelse mellan miljökontor.

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Uppdaterad: 2022-01-14