Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Intäkt miljöbalkstillsyn
Nyckeltal SSK.6

Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.

Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Uppdaterad: 2021-05-11