Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn
Nyckeltal SSK.3

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter

Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt miljöbalkstillsyn.

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter

Uppdaterad: 2021-09-29