Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Registrerade anläggningar för livsmedelskontroll
Nyckeltal SSK.16

Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar antalet registrerade anläggningar vid årets slut. Tillfälliga anläggningar ingår inte.

Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft

Uppdaterad: 2021-04-28