Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Folkmängd
Nyckeltal SSK.17

Folkmängd

Värdet används som beräkningsunderlag för nyckeltal 3b och 4b.

Antal invånare i kommunen respektive miljökontorets verksamhetsområde.

Datakälla: SCB
Uppdaterad: 2019-04-29