Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Årsarbetskrafter livsmedelskontroll
Nyckeltal SSK.4

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter

Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter

Uppdaterad: 2021-05-11