Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Timtaxa livsmedelskontroll
Nyckeltal SSK.2

Timtaxa livsmedelskontroll

Nyckeltalet visar timtaxan inom livsmedelskontrollen.
Kommuner som har differentierad taxa har angivit detta under Kommentar.

Timtaxa livsmedelskontroll

Uppdaterad: 2021-04-28