Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Månadslön tillsynspersonal
Nyckeltal SSK.5

Månadslön för tillsynspersonal

Nyckeltalet visar medianmånadslön för tillsynspersonal (inspektörer och intendenter). Lön efter revision.

Månadslön för tillsynspersonal

Uppdaterad: 2021-04-28