Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
Nyckeltal SSK.4b

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare

Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter per 10 000 invånare

Uppdaterad: 2021-04-29