Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Snittålder tillsynspersonal
Nyckeltal MSL.5b

Snittålder tillsynspersonal

Snittålder för anställd tillsynspersonal per 31 december.

Snittålder för anställd tillsynspersonal per 31 december (inspektörer och intendenter).

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data till och med 2018.

För att få en bättre förklaring av lönespridningen i länet infördes 2017 ett nytt nyckeltal Snittålder tillsynspersonal.
Vi kan konstatera att det inte finns en direkt koppling mellan ålder och lönenivån. Miljökontor med äldre tillsynspersonal, såsom Ekerö, Danderyd, Järfälla, Sollentuna, Södertörn, Vallentuna och Österåker, har medianlönen som ligger nära länets medianlön om 35 680 kr, och inte högre än medianen som man skulle förvänta sig.
Stockholm upplever att många ”nya” inspektörer är äldre personer som har omskolat sig, och är nya i rollen.

Ladda ner hela rapporten för 2019 här

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-03-02