Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Snittålder tillsynspersonal
Nyckeltal MSL.5b

Snittålder tillsynspersonal

Snittålder för anställd tillsynspersonal per 31 december.

Snittålder för anställd tillsynspersonal per 31 december (inspektörer och intendenter).

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data till och med 2018.

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2024-05-30