Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Snittålder tillsynspersonal
Nyckeltal MSL.5b

Snittålder tillsynspersonal

Snittålder för anställd tillsynspersonal per 31 december.

Snittålder för anställd tillsynspersonal per 31 december (inspektörer och intendenter).

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data till och med 2018.

För att få en bättre förklaring för lönespridningen infördes år 2017 ett nytt nyckeltal Snittålder tillsynspersonal. Datan visar en svag koppling mellan ålder och lönenivån. Miljökontor med äldre tillsynspersonal, såsom Järfälla, Nacka, Sollentuna och Vallentuna, har en medianlön som ligger något över länets medianlön om 37 800 kr, och inte mycket högre än medianen som man skulle förvänta sig.

Ladda ner årsrapporten

Kommentaren inlagd 2022-05-13

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-07-21