Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Åtalsanmälningar
Nyckeltal MSL.14

Åtalsanmälningar

Nyckeltalet visar det antal åtalsanmälningar som respektive kommun gjort under året.

Åtalsanmälningar

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data fram till och med föregående år.

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2024-02-05