Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSL.3

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter

Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt miljöbalkstillsyn.

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de miljökontor som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Det genomsnittliga antalet årsarbetare för miljöbalkstillsynen (MB) har varit ganska konstant under perioden 2008-2014 men ökade under 2015-2019. År 2019 var det genomsnittliga antalet årsarbetare 13,1 per miljökontor.

Uträkning av antal årsarbetskrafter per 10 000 invånare ger bättre jämförbarhet mellan miljökontoren. Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalken är mellan 0,7 (Stockholm och Sundbyberg) och 5,9 (Värmdö). För livsmedelskontroll är spridning mindre där spannet ligger mellan 0,3-0,4 (flera miljökontor) och 0,9-1,0 (Sigtuna och Norrtälje).

Ladda ner årsrapporten

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-05-27