Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSL.3

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter

Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt miljöbalkstillsyn.

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de miljökontor som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Det genomsnittliga antalet årsarbetare för miljöbalkstillsynen (MB) har varit ganska konstant under perioden 2008-2014 men ökat årligen sedan 2015. År 2021 var det genomsnittliga antalet årsarbetare 13,8 per miljökontor (jämför med 12,3 år 2015).

Ladda ner årsrapporten

Kommentaren inlagd 2022-05-13

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2022-07-21