Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSL.3

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter

Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt miljöbalkstillsyn.

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2018.

Det genomsnittliga antalet årsarbetare för miljöbalkstillsynen (MB) har varit ganska konstant under perioden 2008-2014 men ökade under 2015-2017. År 2018 var det genomsnittliga antalet årsarbetare 12,7.

Den mindre ökningen av antal årsarbetskrafter (åa) under 2015 kan bero på förtydligande av definitionen om hur man uträknar nyckeltalet och i variationen i sammansättningen av miljökontor som rapporterar.

Ladda ner hela rapporten för 2019 här

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-03-19