Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Folkmängd
Nyckeltal MSL.17

Folkmängd

Nyckeltalet visar antal invånare i kommunen respektive miljökontorets verksamhetsområde. Värdet används som beräkningsunderlag för nyckeltal 3b och 4b.

Antal invånare i kommunen respektive miljökontorets verksamhetsområde.

Datakälla: SCB
Uppdaterad: 2020-05-27