Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Årsarbetskrafter livsmedelskontroll
Nyckeltal MSL.4

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter

Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2018.

Det genomsnittliga antalet årsarbetare för livsmedelskontrollen har under perioden 2008-2014 minskat med ca 1,5 årsarbetare. En möjlig förklaring till denna minskning kan vara effektivisering av livsmedelskontrollen och bättre planering av besök (objekten som ligger nära varandra besöks under samma dag osv.). Den mindre ökningen av antal årsarbetskrafter (åa) under 2015 kan bero på förtydligande av definitionen om hur man uträknar nyckeltalet och i variationen i sammansättningen av miljökontor som rapporterar. Det genomsnittliga antalet årsarbetare för livsmedelskontrollen för år 2017 var 5,7 åa, dvs. på samma nivå som år 2013.

Trenden avspeglas också i ökning av antal objekt per livsmedelsinspektör (nyckeltal 19). Genomsnitt för antal objekt/anläggningar per årsarbetskraft för livsmedelskontroll har ökar från 120 objekt/åa år 2008 till 144 objekt/åa för 2016. Under 2017 har antal objekt/ anläggning minskat till 126 som troligen beror på ökad utredning av matfusk och flera tillsynsprojekt.

Ladda ner hela rapporten för 2019 här

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-03-10