Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSL.10

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Nyckeltalet visar förhållandet mellan tillsynsavgifter och kostnaden för att bedriva miljöbalkstillsyn.

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Mätområde Datum Värde (%)

0

Medel

2008

45

1

Medel

2009

47

2

Medel

2010

51

3

Medel

2011

53

4

Medel

2012

46

5

Medel

2013

48

6

Medel

2014

49

7

Medel

2015

51

8

Medel

2016

47

9

Medel

2017

49

10

Medel

2018

47

11

Medel

2019

50

12

Median

2008

42

13

Median

2009

45

14

Median

2010

52

15

Median

2011

54

16

Median

2012

47

17

Median

2013

46

18

Median

2014

49

19

Median

2015

46

20

Median

2016

44

21

Median

2017

50

22

Median

2018

45

23

Median

2019

49

24

Botkyrka

2008

49

25

Botkyrka

2009

40

26

Botkyrka

2010

59

27

Botkyrka

2016

63

28

Botkyrka

2017

60

29

Botkyrka

2018

41

30

Danderyd

2012

24

31

Danderyd

2013

37

32

Danderyd

2014

30

33

Danderyd

2015

30

34

Danderyd

2016

30

35

Danderyd

2017

24

36

Danderyd

2018

23

37

Ekerö

2017

51

38

Ekerö

2018

50

39

Huddinge

2011

52

40

Huddinge

2014

50

41

Huddinge

2016

43

42

Huddinge

2017

66

43

Huddinge

2018

72

44

Huddinge

2019

66

45

Järfälla

2008

40

46

Järfälla

2010

42

47

Järfälla

2011

40

48

Järfälla

2012

34

49

Järfälla

2015

50

50

Järfälla

2016

53

51

Järfälla

2017

48

52

Järfälla

2018

52

53

Järfälla

2019

55

54

Lidingö

2010

39

55

Lidingö

2011

44

56

Lidingö

2017

29

57

Lidingö

2018

36

58

Lidingö

2019

32

59

Nacka

2008

42

60

Nacka

2009

34

61

Nacka

2010

37

62

Nacka

2011

37

63

Nacka

2012

45

64

Nacka

2013

49

65

Nacka

2014

51

66

Nacka

2015

45

67

Nacka

2016

47

68

Nacka

2017

51

69

Nacka

2018

49

70

Nacka

2019

44

71

Norrtälje

2008

72

72

Norrtälje

2009

56

73

Norrtälje

2010

52

74

Norrtälje

2011

55

75

Norrtälje

2012

71

76

Norrtälje

2013

56

77

Norrtälje

2014

60

78

Norrtälje

2015

67

79

Norrtälje

2016

78

80

Norrtälje

2017

68

81

Norrtälje

2018

62

82

Norrtälje

2019

55

83

Nykvarn

2016

40

84

Nykvarn

2017

50

85

Nykvarn

2018

28

86

Nykvarn

2019

32

87

Salem

2017

30

88

Salem

2018

42

89

Sigtuna

2008

45

90

Sigtuna

2009

50

91

Sigtuna

2010

53

92

Sigtuna

2011

53

93

Sigtuna

2012

49

94

Sigtuna

2013

46

95

Sigtuna

2014

45

96

Sigtuna

2015

45

97

Sigtuna

2016

45

98

Sigtuna

2017

44

99

Sigtuna

2018

39

100

Sigtuna

2019

46

101

Sollentuna

2008

26

102

Sollentuna

2009

45

103

Sollentuna

2010

48

104

Sollentuna

2011

54

105

Sollentuna

2012

47

106

Sollentuna

2013

43

107

Sollentuna

2014

45

108

Sollentuna

2015

47

109

Sollentuna

2016

25

110

Sollentuna

2017

23

111

Sollentuna

2018

26

112

Sollentuna

2019

39

113

Solna

2008

42

114

Solna

2009

18

115

Solna

2010

20

116

Solna

2011

27

117

Solna

2012

53

118

Solna

2014

38

119

Solna

2015

42

120

Solna

2017

50

121

Solna

2018

51

122

Solna

2019

57

123

Stockholm

2008

69

124

Stockholm

2009

73

125

Stockholm

2010

68

126

Stockholm

2011

66

127

Stockholm

2012

63

128

Stockholm

2013

70

129

Stockholm

2014

70

130

Stockholm

2015

74

131

Stockholm

2016

71

132

Stockholm

2017

70

133

Stockholm

2018

68

134

Stockholm

2019

70

135

Sundbyberg

2008

47

136

Sundbyberg

2009

42

137

Sundbyberg

2012

30

138

Sundbyberg

2013

31

139

Sundbyberg

2014

32

140

Sundbyberg

2015

50

141

Sundbyberg

2016

45

142

Sundbyberg

2017

40

143

Sundbyberg

2018

59

144

Sundbyberg

2019

54

145

Södertälje

2010

58

146

Södertälje

2011

60

147

Södertälje

2012

63

148

Södertälje

2013

64

149

Södertälje

2014

68

150

Södertälje

2015

67

151

Södertälje

2016

65

152

Södertälje

2017

68

153

Södertälje

2018

66

154

Södertälje

2019

69

155

Södertörn

2008

30

156

Södertörn

2009

45

157

Södertörn

2010

64

158

Södertörn

2011

68

159

Södertörn

2012

53

160

Södertörn

2013

56

161

Södertörn

2014

58

162

Södertörn

2015

54

163

Södertörn

2016

56

164

Södertörn

2017

55

165

Södertörn

2018

58

166

Södertörn

2019

58

167

Södra Roslagen

2007

33

168

Södra Roslagen

2008

35

169

Södra Roslagen

2009

57

170

Södra Roslagen

2010

51

171

Södra Roslagen

2011

71

172

Södra Roslagen

2012

31

173

Södra Roslagen

2013

42

174

Södra Roslagen

2014

37

175

Södra Roslagen

2015

42

176

Södra Roslagen

2016

43

177

Södra Roslagen

2017

39

178

Södra Roslagen

2018

43

179

Södra Roslagen

2019

49

180

Upplands Väsby

2011

48

181

Upplands Väsby

2012

32

182

Upplands Väsby

2013

32

183

Upplands Väsby

2014

27

184

Upplands Väsby

2016

31

185

Upplands Väsby

2018

26

186

Upplands Väsby

2019

28

187

Upplands-Bro

2012

43

188

Upplands-Bro

2013

43

189

Upplands-Bro

2014

38

190

Upplands-Bro

2015

35

191

Upplands-Bro

2016

40

192

Upplands-Bro

2017

49

193

Upplands-Bro

2018

44

194

Upplands-Bro

2019

40

195

Vallentuna

2008

41

196

Vallentuna

2009

33

197

Vallentuna

2010

61

198

Vallentuna

2011

63

199

Vallentuna

2012

59

200

Vallentuna

2013

56

201

Vallentuna

2014

58

202

Vallentuna

2015

43

203

Vallentuna

2016

34

204

Vallentuna

2017

45

205

Vallentuna

2018

45

206

Vallentuna

2019

47

207

Värmdö

2014

80

208

Värmdö

2015

92

209

Värmdö

2017

77

210

Värmdö

2018

63

211

Värmdö

2019

66

212

Österåker

2009

73

213

Österåker

2010

62

214

Österåker

2011

64

215

Österåker

2012

47

216

Österåker

2013

47

217

Österåker

2014

49

218

Österåker

2015

39

219

Österåker

2016

39

220

Österåker

2017

41

221

Österåker

2018

44

222

Österåker

2019

45

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.

Detta nyckeltal hör ihop med nyckeltal 8-9 och visar att större skillnader finns både inom miljöbalkstillsynen och inom livsmedelskontrollen. Generellt verkar det vara lättare att ta betalt för livsmedelskontroll. Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalkstillsyn är mellan 28 % (Upplands Väsby) och 70 % (Stockholm). Inom livsmedelskontrollen är spannet mellan 40 % (Järfälla och Österåker) och 100 % (Huddinge). Självfinansieringsgraden påverkas av många olika faktorer såsom omorganisation av verksamheten, personalens sjukfrånvaro, ändrade definitioner av nyckeltal, nya budgetuppdrag samt nivån av timtaxa. En djupare analys bör göras inom varje delområde innan man dra slutsatser och gör jämförelse med andra miljökontor. För Österåkers del har förändrad fördelningen av kommunövergripande kostnader i Österåkers kommun inneburit ökade kostnader för miljö- och hälsoskyddsenheten. De ökade kostnaderna har kompenserats med ökad budgetram som i sin tur sänkte självfinansieringsgraden.

Den genomsnittliga självfinansieringsgraden ökade från 45 % år 2008 till 54 % år 2011 för miljöbalkstillsyn men har minskat till 50 % år 2019. För livsmedelskontrollen ökade den genomsnittliga självfinansieringsgraden från 70 % år 2008 till 85 % år 2011, men minskade kraftigt till 68-69 % åren 2012-2014. Den kraftiga minskningen kan delvis förklaras med den tydligare definitionen för uträkningen av nyckeltalet som presenterades 2012 och som kan medföra högre bruttotillsynskostnader som i sin tur drar ner självfinansieringsgraden samt att sammansättningen av miljökontor som rapporterar nyckeltalen ändras från år till år. Därefter har den genomsnittliga självfinansieringsgraden ökat till 75 % år 2015 men minskade till 64 % år 2019. Det är svårt att förklara oscillationen. Troligen kan minskningen från 2015 till 2019 förklaras av större andel anslagsfinansierade verksamheter såsom utredningar och tillsynsprojekt.

Ladda ner årsrapporten

Dokument

Definitioner av nyckeltalen

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2020-05-27