Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen
Nyckeltal SSK.14

Tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft

Nyckeltalet visar det totala antalet inspektioner och tillsynsbesök inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.
Tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft
Uppdaterad: 2018-03-22