Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Miljösanktionsavgift
Nyckeltal SSK.18

Beslut om miljösanktionsavgift

Nyckeltalet visar antal beslut om miljösanktionsavgift per år.
Beslut om miljösanktionsavgift
Uppdaterad: 2018-03-22