Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Skåne
Miljösamverkan Skåne Projekt MSS

Nyckeltal för miljökontoren i Skåne

Här redovisas ett antal gemensamma verksamhetsnyckeltal för miljökontoren i Skåne. Data rapporteras årligen vilket gör att jämförelser kan göras över tid. Nyckeltalen gör det även möjligt att jämföra verksamheten mellan kommunerna. Notera dock att dataframtagning till flera av nyckeltalen är komplex. Försiktighet uppmanas därför vid jämförelse mellan kommuner.

Medel

Nyckeltal

Timtaxa miljöbalktillsyn

NyckeltalMSS.1

Timtaxa miljöbalktillsyn

Senaste värdet: 928 kr2018

Timtaxa livsmedelskontroll

NyckeltalMSS.2

Timtaxa livsmedelskontroll

Senaste värdet: 1032 kr2018

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSS.3

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter

Senaste värdet: 9,2 årsarbetskrafter2018

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll

NyckeltalMSS.4

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter

Senaste värdet: 3,4 årsarbetskrafter2018

A-, B- och C-anläggningar per årsarbetskraft

NyckeltalMSS.5

Totala antalet A-, B- och C-anläggningar per årsarbetskraft

Senaste värdet: 15 stycken2018

Anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft

NyckeltalMSS.6

Antal registrerade anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft.

Senaste värdet: 164 stycken2018

Invånare per årsarbetskraft inom miljötillsyn

NyckeltalMSS.7

Kommuninvånare per antal årsarbetskrafter som arbetat med miljöbalkstillsyn.

Senaste värdet: 6436 stycken2018

Invånare per årsarbetskraft inom livsmedelstillsyn

NyckeltalMSS.8

Kommuninvånare per antal årsarbetskrafter som arbetat med livsmedelstillsyn.

Senaste värdet: 18671 stycken2018

Tillsynsbesök enligt miljöbalken

NyckeltalMSS.9

Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken per årsarbetskraft.

Senaste värdet: 104 stycken2018

Tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen

NyckeltalMSS.10

Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen per årsarbetskraft.

Senaste värdet: 175 stycken2018

Föreläggande enligt miljöbalken

NyckeltalMSS.11

Antal föreläggande enligt miljöbalken.

Senaste värdet: 151 stycken2018

Föreläggande enligt livsmedellagstiftningen

NyckeltalMSS.12

Antal föreläggande enligt livsmedelslagstiftningen.

Senaste värdet: 6 stycken2018

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn per årsarbetskraft

NyckeltalMSS.13

Faktiskt debiterade timmar för miljöbalkstillsyn per årsarbetskraft.

Senaste värdet: 538 timmar2018

Debiterade timmar livsmedelskontroll per årsarbetskraft

NyckeltalMSS.14

Faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft.

Senaste värdet: 518 timmar2018

Självfinansiseringsgrad miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSS.15

Självfinansiseringsgrad miljöbalkstillsyn

Senaste värdet: 45 %2018

Självfinansiseringsgrad livsmedelskontroll

NyckeltalMSS.16

Självfinansiseringsgrad livsmedelskontroll

Senaste värdet: 61 %2018

Avgörande från överinstans inom miljöbalkstillsynen

NyckeltalMSS.17

Andel avgöranden från överinstans där nämndens beslut fastställts inom miljöbalkstillsynen.

Senaste värdet: 76 %2018

Avgörande från överinstans inom lismedelstillsynen

NyckeltalMSS.18

Andel avgöranden från överinstans där nämndens beslut fastställts inom livsmedelstillsynen.

Senaste värdet: 50 %2018
Uppdaterad: 2019-05-20