Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Skåne
Miljösamverkan Skåne Projekt MSS

Nyckeltal för miljökontoren i Skåne

Här redovisas ett antal gemensamma verksamhetsnyckeltal för miljökontoren i Skåne. Data rapporteras årligen vilket gör att jämförelser kan göras över tid. Nyckeltalen gör det även möjligt att jämföra verksamheten mellan kommunerna. Notera dock att dataframtagning till flera av nyckeltalen är komplex. Försiktighet uppmanas därför vid jämförelse mellan kommuner.

Medel

Nyckeltal

Timtaxa miljöbalktillsyn

NyckeltalMSS.1

Timtaxa miljöbalktillsyn

Timtaxa livsmedelskontroll

NyckeltalMSS.2

Timtaxa livsmedelskontroll

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSS.3

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll

NyckeltalMSS.4

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter

A-, B- och C-anläggningar per årsarbetskraft

NyckeltalMSS.5

Totala antalet A-, B- och C-anläggningar per årsarbetskraft

Anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft

NyckeltalMSS.6

Antal registrerade anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft.

Invånare per årsarbetskraft inom miljötillsyn

NyckeltalMSS.7

Kommuninvånare per antal årsarbetskrafter som arbetat med miljöbalkstillsyn.

Invånare per årsarbetskraft inom livsmedelstillsyn

NyckeltalMSS.8

Kommuninvånare per antal årsarbetskrafter som arbetat med livsmedelstillsyn.

Tillsynsbesök enligt miljöbalken

NyckeltalMSS.9

Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken per årsarbetskraft.

Tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen

NyckeltalMSS.10

Antal tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen per årsarbetskraft.

Föreläggande enligt miljöbalken

NyckeltalMSS.11

Antal föreläggande enligt miljöbalken.

Föreläggande enligt livsmedellagstiftningen

NyckeltalMSS.12

Antal föreläggande enligt livsmedelslagstiftningen.

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn per årsarbetskraft

NyckeltalMSS.13

Faktiskt debiterade timmar för miljöbalkstillsyn per årsarbetskraft.

Debiterade timmar livsmedelskontroll per årsarbetskraft

NyckeltalMSS.14

Faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft.

Självfinansiseringsgrad miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSS.15

Självfinansiseringsgrad miljöbalkstillsyn

Självfinansiseringsgrad livsmedelskontroll

NyckeltalMSS.16

Självfinansiseringsgrad livsmedelskontroll

Avgörande från överinstans inom miljöbalkstillsynen

NyckeltalMSS.17

Andel avgöranden från överinstans där nämndens beslut fastställts inom miljöbalkstillsynen.

Avgörande från överinstans inom lismedelstillsynen

NyckeltalMSS.18

Andel avgöranden från överinstans där nämndens beslut fastställts inom livsmedelstillsynen.

Uppdaterad: 2018-10-08