Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan
Projekt SSK

Nyckeltal för storstadskommunernas miljökontor

Här redovisas ett antal gemensamma verksamhetsnyckeltal för miljökontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. Data rapporteras årligen vilket gör att jämförelser kan göras över tid. Nyckeltalen gör det även möjligt att jämföra verksamheten mellan kommunerna.
Gul Stockholm Blå Göteborg Grön Malmö

Taxor

Timtaxa miljöbalkstillsyn

NyckeltalSSK.1 Timtaxa miljöbalkstillsyn
Senaste värdet: 1085 kr2018

Timtaxa livsmedelskontroll

NyckeltalSSK.2 Timtaxa livsmedelskontroll
Senaste värdet: 1266 kr2018

Antal anställda

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn

NyckeltalSSK.3 Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter
Senaste värdet: 46 årsarbetskrafter2017

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll

NyckeltalSSK.4 Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter
Senaste värdet: 34 årsarbetskrafter2017

Löner och intäkter

Månadslön

NyckeltalSSK.5 Månadslön för tillsynspersonal
Senaste värdet: 33255 kr2017

Intäkt miljöbalkstillsyn

NyckeltalSSK.6 Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
Senaste värdet: 662312 kr2017

Intäkt livsmedelskontroll

NyckeltalSSK.7 Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
Senaste värdet: 793372 kr2017

Tillsynstimmar

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn

NyckeltalSSK.8 Debiterade timmar miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
Senaste värdet: 625 timmar2017

Debiterade timmar livsmedelskontroll

NyckeltalSSK.9 Debiterade timmar per livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
Senaste värdet: 641 timmar2017

Självfinansiering

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

NyckeltalSSK.10 Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn
Senaste värdet: 61 %2017

Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll

NyckeltalSSK.11 Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll
Senaste värdet: 84 %2017

Volymer

Beslut per årsarbetskraft

NyckeltalSSK.12 Beslut per årsarbetskraft
Senaste värdet: 42 stycken2017

Tillsynsbesök enligt miljöbalken

NyckeltalSSK.13 Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft
Senaste värdet: 31 stycken2017

Tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen

NyckeltalSSK.14 Tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft
Senaste värdet: 165 stycken2017

Ärenden till överinstans

Avgöranden från överinstans

NyckeltalSSK.15 Antal avgöranden från överinstans
Senaste värdet: 102 stycken2017

Avgöranden där nämnden fått rätt

NyckeltalSSK.16 Antal avgöranden från överinstans där nämnden fått rätt
Senaste värdet: 86 stycken2017

Anmälningar och sanktioner

Åtalsanmälningar

NyckeltalSSK.17 Åtalsanmälningar
Senaste värdet: 8 stycken2017

Miljösanktionsavgift

NyckeltalSSK.18 Beslut om miljösanktionsavgift
Senaste värdet: 96 stycken2017

Antal anläggningar

Registrerade anläggningar för livsmedelskontroll

NyckeltalSSK.19 Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft
Senaste värdet: 146 stycken2017

Ålder tillsynspersonal

Snittålder tillsynspersonal

NyckeltalSSK.20 Snittålder för anställd tillsynspersonal per 31 december (inspektörer och intendenter).
Senaste värdet: 40 år2017

Dokument

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.
Uppdaterad: 2018-05-29