Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan
Projekt SSK

Nyckeltal för storstadskommunernas miljökontor

Här redovisas ett antal gemensamma verksamhetsnyckeltal för miljökontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. Data rapporteras årligen vilket gör att jämförelser kan göras över tid. Nyckeltalen gör det även möjligt att jämföra verksamheten mellan kommunerna.

Gul Stockholm Blå Göteborg Grön Malmö

Taxor

Timtaxa miljöbalkstillsyn

NyckeltalSSK.1

Timtaxa miljöbalkstillsyn

Senaste värdet: 1085 kr2018

Timtaxa livsmedelskontroll

NyckeltalSSK.2

Timtaxa livsmedelskontroll

Senaste värdet: 1266 kr2018

Antal anställda

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn

NyckeltalSSK.3

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter

Senaste värdet: 46 åa2017

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare

NyckeltalSSK.3b

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter per 10 000 invånare

Senaste värdet: 0,82 åa/10 000 inv2017

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll

NyckeltalSSK.4

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter

Senaste värdet: 34 åa2017

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare

NyckeltalSSK.4b

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter per 10 000 invånare

Senaste värdet: 0,56 åa/10 000 inv2017

Löner och intäkter

Månadslön tillsynspersonal

NyckeltalSSK.5

Månadslön för tillsynspersonal

Senaste värdet: 33255 kr2017

Snittålder tillsynspersonal

NyckeltalSSK.5b

Snittålder för anställd tillsynspersonal per 31 december (inspektörer och intendenter).

Senaste värdet: 40 år2017

Intäkt miljöbalkstillsyn

NyckeltalSSK.6

Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 662312 kr/åa2017

Intäkt livsmedelskontroll

NyckeltalSSK.7

Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 793372 kr/åa2017

Tillsynstimmar

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn

NyckeltalSSK.8

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 625 timmar2017

Debiterade timmar livsmedelskontroll

NyckeltalSSK.9

Debiterade timmar per livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Senaste värdet: 641 timmar2017

Självfinansiering

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

NyckeltalSSK.10

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Senaste värdet: 61 %2017

Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll

NyckeltalSSK.11

Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll

Senaste värdet: 84 %2017

Antal tillsynsbesök

Tillsynsbesök enligt miljöbalken

NyckeltalSSK.12

Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft

Senaste värdet: 31 besök/åa2017

Tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen

NyckeltalSSK.13

Tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft

Senaste värdet: 165 besök/åa2017

Anmälningar och sanktioner

Åtalsanmälningar

NyckeltalSSK.14

Åtalsanmälningar

Senaste värdet: 8 stycken2017

Miljösanktionsavgift

NyckeltalSSK.15

Beslut om miljösanktionsavgift

Senaste värdet: 96 stycken2017

Volymer

Registrerade anläggningar för livsmedelskontroll

NyckeltalSSK.16

Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft

Senaste värdet: 146 stycken2017

Folkmängd

NyckeltalSSK.17
Senaste värdet: 615811 invånare2017

Dokument

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2019-01-22