Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Tillsynsbesök enligt miljöbalken
Nyckeltal SSK.13

Tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft

Nyckeltalet visar det totala antalet inspektioner och tillsynsbesök inom miljöbalkstillsyn, inklusive enskilda avlopp, per årsarbetskraft.
Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft
Uppdaterad: 2018-03-22