Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn
Nyckeltal SSK.3

Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter

Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt miljöbalkstillsyn.
Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter
Uppdaterad: 2018-05-29