Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län
Projekt MSL

Nyckeltal för miljökontoren i Stockholms län

20 gemensamma verksamhetsnyckeltal ger länets miljökontor möjlighet till benchmarking och uppföljning av verksamheten över tid.
Nyckeltalen gör det möjligt att jämföra verksamheten mellan kommunerna. Notera dock att dataframtagning till flera av nyckeltalen är komplex. Försiktighet uppmanas därför vid jämförelse mellan kommuner.
Medel

Taxor

Timtaxa miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.1 Timtaxa miljöbalkstillsyn
Senaste värdet: 1142 kr2018

Timtaxa livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.2 Timtaxa livsmedelskontroll
Senaste värdet: 1261 kr2018

Antal anställda

Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.3 Inspektörer för miljöbalkstillsyn, årsarbetskrafter
Senaste värdet: 12,45 årsarbetskrafter2017

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.4 Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter
Senaste värdet: 5,66 årsarbetskrafter2017

Löner och intäkter

Månadslön

NyckeltalMSL.5 Månadslön för tillsynspersonal
Senaste värdet: 34934,1 kr2017

Intäkt miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.6 Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
Senaste värdet: 459594 kr2017

Intäkt livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.7 Intäkt för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
Senaste värdet: 625935 kr2017

Tillsynstimmar

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.8 Debiterade timmar miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
Senaste värdet: 423 timmar2017

Debiterade timmar livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.9 Debiterade timmar per livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
Senaste värdet: 527 timmar2017

Självfinansiering

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

NyckeltalMSL.10 Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn
Senaste värdet: 49 %2017

Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.11 Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll
Senaste värdet: 64,07 %2017

Volymer

Beslut per årsarbetskraft

NyckeltalMSL.12 Beslut per årsarbetskraft
Senaste värdet: 54,29 stycken2017

Tillsynsbesök enligt miljöbalken

NyckeltalMSL.13 Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken/ årsarbetskraft
Senaste värdet: 44,93 stycken2017

Tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen

NyckeltalMSL.14 Tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft
Senaste värdet: 117,34 stycken2017

Ärenden till överinstans

Avgöranden från överinstans

NyckeltalMSL.15 Antal avgöranden från överinstans
Senaste värdet: 19,71 stycken2017

Avgöranden där nämnden fått rätt

NyckeltalMSL.16 Antal avgöranden från överinstans där nämnden fått rätt
Senaste värdet: 15,3 stycken2017

Anmälningar och sanktioner

Åtalsanmälningar

NyckeltalMSL.17 Åtalsanmälningar
Senaste värdet: 6,43 stycken2017

Miljösanktionsavgift

NyckeltalMSL.18 Beslut om miljösanktionsavgift
Senaste värdet: 13,1 stycken2017

Antal anläggningar

Registrerade anläggningar för livsmedelskontroll

NyckeltalMSL.19 Antal anläggningar för livsmedelskontroll per årsarbetskraft
Senaste värdet: 125,73 stycken2017

Ålder tillsynspersonal

Snittålder tillsynspersonal

NyckeltalMSL.20 Snittålder för anställd tillsynspersonal per 31 december (inspektörer och intendenter).
Senaste värdet: 39,8 år2017

Dokument

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.
Uppdaterad: 2018-05-29