Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Debiterade timmar miljöbalkstillsyn
Nyckeltal SSK.8

Debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetare.
Debiterade timmar miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
Uppdaterad: 2018-03-22