Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Timtaxa livsmedelskontroll
Nyckeltal SSK.2

Timtaxa livsmedelskontroll

Nyckeltalet visar timtaxan inom livsmedelskontrollen.

Kommuner som har differensierad taxa har angivit detta under Kommentar.
Timtaxa livsmedelskontroll
Uppdaterad: 2018-03-22