Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn
Nyckeltal SSK.10

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Nyckeltalet visar förhållandet mellan tillsynsavgifter och kostnaden för att bedriva miljöbalkstillsyn.
Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn
Uppdaterad: 2018-03-22