Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Åtalsanmälningar
Nyckeltal SSK.17

Åtalsanmälningar

Nyckeltalet visar det antal åtalsanmälningar som respektive kommun gjort under året.
Åtalsanmälningar
Uppdaterad: 2018-03-22