Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Debiterade timmar livsmedelskontroll
Nyckeltal SSK.9

Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.
Debiterade timmar per livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
Uppdaterad: 2018-03-22