Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Storstadssamverkan / Månadslön
Nyckeltal SSK.5

Månadslön för tillsynspersonal

Nyckeltalet visar medianmånadslön för tillsynspersonal (inspektörer och intendenter). Lön efter revision.
Månadslön för tillsynspersonal
Uppdaterad: 2018-03-22