Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSL.10

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Nyckeltalet visar förhållandet mellan tillsynsavgifter och kostnaden för att bedriva miljöbalkstillsyn.

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Mätområde Datum Värde (%)
Medel 2008 45
Medel 2009 47
Medel 2010 51
Medel 2011 53
Medel 2012 46
Medel 2013 48
Medel 2014 49
Medel 2015 51
Medel 2016 47
Medel 2017 49
Medel 2018 47
Median 2008 42
Median 2009 45
Median 2010 52
Median 2011 54
Median 2012 47
Median 2013 46
Median 2014 49
Median 2015 46
Median 2016 44
Median 2017 50
Median 2018 45
Botkyrka 2008 49
Botkyrka 2009 40
Botkyrka 2010 59
Botkyrka 2016 63
Botkyrka 2017 60
Botkyrka 2018 41
Danderyd 2012 24
Danderyd 2013 37
Danderyd 2014 30
Danderyd 2015 30
Danderyd 2016 30
Danderyd 2017 24
Danderyd 2018 23
Ekerö 2017 51
Ekerö 2018 50
Huddinge 2011 52
Huddinge 2014 50
Huddinge 2016 43
Huddinge 2017 66
Huddinge 2018 72
Järfälla 2008 40
Järfälla 2010 42
Järfälla 2011 40
Järfälla 2012 34
Järfälla 2015 50
Järfälla 2016 53
Järfälla 2017 48
Järfälla 2018 52
Lidingö 2010 39
Lidingö 2011 44
Lidingö 2017 29
Lidingö 2018 36
Nacka 2008 42
Nacka 2009 34
Nacka 2010 37
Nacka 2011 37
Nacka 2012 45
Nacka 2013 49
Nacka 2014 51
Nacka 2015 45
Nacka 2016 47
Nacka 2017 51
Nacka 2018 49
Norrtälje 2008 72
Norrtälje 2009 56
Norrtälje 2010 52
Norrtälje 2011 55
Norrtälje 2012 71
Norrtälje 2013 56
Norrtälje 2014 60
Norrtälje 2015 67
Norrtälje 2016 78
Norrtälje 2017 68
Norrtälje 2018 62
Nykvarn 2016 40
Nykvarn 2017 50
Nykvarn 2018 28
Salem 2017 30
Salem 2018 42
Sigtuna 2008 45
Sigtuna 2009 50
Sigtuna 2010 53
Sigtuna 2011 53
Sigtuna 2012 49
Sigtuna 2013 46
Sigtuna 2014 45
Sigtuna 2015 45
Sigtuna 2016 45
Sigtuna 2017 44
Sigtuna 2018 39
Sollentuna 2008 26
Sollentuna 2009 45
Sollentuna 2010 48
Sollentuna 2011 54
Sollentuna 2012 47
Sollentuna 2013 43
Sollentuna 2014 45
Sollentuna 2015 47
Sollentuna 2016 25
Sollentuna 2017 23
Sollentuna 2018 26
Solna 2008 42
Solna 2009 18
Solna 2010 20
Solna 2011 27
Solna 2012 53
Solna 2014 38
Solna 2015 42
Solna 2017 50
Solna 2018 51
Stockholm 2008 69
Stockholm 2009 73
Stockholm 2010 68
Stockholm 2011 66
Stockholm 2012 63
Stockholm 2013 70
Stockholm 2014 70
Stockholm 2015 74
Stockholm 2016 71
Stockholm 2017 70
Stockholm 2018 68
Sundbyberg 2008 47
Sundbyberg 2009 42
Sundbyberg 2012 30
Sundbyberg 2013 31
Sundbyberg 2014 32
Sundbyberg 2015 50
Sundbyberg 2016 45
Sundbyberg 2017 40
Sundbyberg 2018 59
Södertälje 2010 58
Södertälje 2011 60
Södertälje 2012 63
Södertälje 2013 64
Södertälje 2014 68
Södertälje 2015 67
Södertälje 2016 65
Södertälje 2017 68
Södertälje 2018 66
Södertörn 2008 30
Södertörn 2009 45
Södertörn 2010 64
Södertörn 2011 68
Södertörn 2012 53
Södertörn 2013 56
Södertörn 2014 58
Södertörn 2015 54
Södertörn 2016 56
Södertörn 2017 55
Södertörn 2018 58
Södra Roslagen 2007 33
Södra Roslagen 2008 35
Södra Roslagen 2009 57
Södra Roslagen 2010 51
Södra Roslagen 2011 71
Södra Roslagen 2012 31
Södra Roslagen 2013 42
Södra Roslagen 2014 37
Södra Roslagen 2015 42
Södra Roslagen 2016 43
Södra Roslagen 2017 39
Södra Roslagen 2018 43
Upplands Väsby 2011 48
Upplands Väsby 2012 32
Upplands Väsby 2013 32
Upplands Väsby 2014 27
Upplands Väsby 2016 31
Upplands Väsby 2018 26
Upplands-Bro 2012 43
Upplands-Bro 2013 43
Upplands-Bro 2014 38
Upplands-Bro 2015 35
Upplands-Bro 2016 40
Upplands-Bro 2017 49
Upplands-Bro 2018 44
Vallentuna 2008 41
Vallentuna 2009 33
Vallentuna 2010 61
Vallentuna 2011 63
Vallentuna 2012 59
Vallentuna 2013 56
Vallentuna 2014 58
Vallentuna 2015 43
Vallentuna 2016 34
Vallentuna 2017 45
Vallentuna 2018 45
Värmdö 2014 80
Värmdö 2015 92
Värmdö 2017 77
Värmdö 2018 63
Österåker 2009 73
Österåker 2010 62
Österåker 2011 64
Österåker 2012 47
Österåker 2013 47
Österåker 2014 49
Österåker 2015 39
Österåker 2016 39
Österåker 2017 41
Österåker 2018 44

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2018.

Nyckeltalet hör ihop med nyckeltalen Faktiskt debiterade timmar per årsarbetare och visar att större skillnader finns både inom miljöbalkstillsynen och inom livsmedelskontrollen.
Generellt verkar det vara lättare att ta betalt för livsmedelskontroll.
Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalkstillsyn är mellan 23 % (Danderyd) och 77 % (Värmdö).
Inom livsmedelskontrollen är spannet mellan 34 % (Österåker) och 72 % (Huddinge).
Självfinansieringsgraden påverkas av många olika faktorer såsom omorganisation av verksamheten, personalens sjukfrånvaro, ändrade definitioner av nyckeltal, nya budgetuppdrag samt nivån av timtaxa. En djupare analys bör göras inom varje delområde innan man dra slutsatser och gör jämförelse med andra miljökontor.
För Österåkers del har förändrad fördelningen av kommunövergripande kostnader i Österåkers kommun inneburit ökade kostnader för miljö- och hälsoskyddsenheten. De ökade kostnaderna har kompenserats med ökad budgetram som i sin tur sänkte självfinansieringsgraden.

Den genomsnittliga självfinansieringsgraden ökade från 45 % år 2008 till 54 % år 2011 för miljöbalkstillsyn men har minskat till 47 % år 2018.
För livsmedelskontrollen ökade den genomsnittliga självfinansieringsgraden från 70 % år 2008 till 85 % år 2011, men minskade kraftigt till 68-69 % åren 2012-2014. Den kraftiga minskningen kan delvis förklaras med den tydligare definitionen för uträkningen av nyckeltalet som presenterades 2012 och som kan medföra högre bruttotillsynskostnader som i sin tur drar ner självfinansieringsgraden samt att sammansättningen av miljökontor som rapporterar nyckeltalen ändras från år till år. Därefter har den genomsnittliga självfinansieringsgraden ökat till 75 % år 2015 men minskade till 62 % år 2018.
Det är svårt att förklara oscillationen. Troligen kan minskningen från 2015 till 2018 förklaras av större andel anslagsfinansierade verksamheter såsom utredningar och tillsynsprojekt.

Ladda ner hela rapporten för 2019 här

Dokument

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2019-06-27