Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Debiterade timmar miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSL.8

Debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetare.

Debiterade timmar miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2017.

Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalken är mellan 226 timmar (Nykvarn) och 684 timmar (Stockholm). Medelvärde för år 2017 var 423 timmar och medianen var 415 timmar/åa, båda högre än utfall för 2016.

Variation i sammansättningen av miljökontor som har rapporterat data de olika åren påverkar utveckling av genomsnittet.

Dokument

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2019-01-22