Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Timtaxa livsmedelskontroll
Nyckeltal MSL.2

Timtaxa livsmedelskontroll

Nyckeltalet visar timtaxan inom livsmedelskontrollen.
Kommuner som har differensierad taxa har angivit detta under Kommentar.

Timtaxa livsmedelskontroll

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2017.

De flesta miljökontor har skilda taxor för livsmedelskontroll och miljöbalkstillsyn. Några har även differentierad livsmedelstaxa för extra offentlig kontroll och/eller registrering, såsom Danderyd, Huddinge, Nykvarn, Sigtuna, Sundbyberg, Södertälje, Södertörn, Södra Roslagen samt Värmdö. Via högre timtaxa för livsmedelskontroll går det att ta betalt för restiden genom att denna ingår i timtaxans storlek.
Timtaxa år 2017 varierar mellan miljökontoren, från 996 kr/timme (Vallentuna) till 1410 kr/timme (Huddinge) för livsmedelskontrollen. Jämfört med år 2016 har Huddinge haft största ökning, 47 % för taxa enlig livsmedelslagen.
De flesta miljökontor har gjort taxeöversyn under senaste åren och några gör det varje år.

Den genomsnittliga timtaxan för livsmedelskontrollen ökade med 48,2 % mellan år 2008 och år 2017, och var 1187 kr år 2017.

Den genomsnittliga timtaxan ökade 5,5 % för livsmedelskontrollen mellan år 2016 och 2017. Ökningen mellan år 2015 och 2016 var lite lägre och låg på 3,7 % för livsmedelskontrollen. Orsaken till en kraftigare ökning mellan 2016 och 2017 var att flera miljökontor gjorde en mer genomgående taxeöversyn och några av dem höjde taxorna med 16-47 %.
Taxeökningarna beror till stor del på ökning av personalkostnader som utgör huvuddel av miljökontorens kostnader och som årligen har ökat med 2- 3 %. Dessutom har miljökontoren blivit bättre med att inkludera alla relevanta kostnader i taxeuträkningen även om de inte betalas direkt av miljökontoret (såsom lokal- och IT-kostnader som bärs centralt av kommunen). Det är intressant att nämna att Norrtälje, Vaxholm och Täby kommun har inlett samverkan inom livsmedelskontrollen och därmed har livsmedelskontroll gått över till SRMH från och med 2018.

Dokument

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2019-01-22