Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSL.10

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Nyckeltalet visar förhållandet mellan tillsynsavgifter och kostnaden för att bedriva miljöbalkstillsyn.

Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn

Kommun Senaste värdet (%) År
Medel  47 2018
Median  45 2018
Botkyrka  41 2018
Danderyd  23 2018
Ekerö  50 2018
Huddinge  72 2018
Järfälla  52 2018
Lidingö  36 2018
Nacka  49 2018
Norrtälje  62 2018
Nykvarn  28 2018
Salem  42 2018
Sigtuna  39 2018
Sollentuna  26 2018
Solna  51 2018
Stockholm  68 2018
Sundbyberg  59 2018
Södertälje  66 2018
Södertörn  58 2018
Södra Roslagen  43 2018
Upplands Väsby  26 2018
Upplands-Bro  44 2018
Vallentuna  45 2018
Värmdö  63 2018
Österåker  44 2018

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2018.

Nyckeltalet hör ihop med nyckeltalen Faktiskt debiterade timmar per årsarbetare och visar att större skillnader finns både inom miljöbalkstillsynen och inom livsmedelskontrollen.
Generellt verkar det vara lättare att ta betalt för livsmedelskontroll.
Värdena visar på stor spridning där spannet för miljöbalkstillsyn är mellan 23 % (Danderyd) och 77 % (Värmdö).
Inom livsmedelskontrollen är spannet mellan 34 % (Österåker) och 72 % (Huddinge).
Självfinansieringsgraden påverkas av många olika faktorer såsom omorganisation av verksamheten, personalens sjukfrånvaro, ändrade definitioner av nyckeltal, nya budgetuppdrag samt nivån av timtaxa. En djupare analys bör göras inom varje delområde innan man dra slutsatser och gör jämförelse med andra miljökontor.
För Österåkers del har förändrad fördelningen av kommunövergripande kostnader i Österåkers kommun inneburit ökade kostnader för miljö- och hälsoskyddsenheten. De ökade kostnaderna har kompenserats med ökad budgetram som i sin tur sänkte självfinansieringsgraden.

Den genomsnittliga självfinansieringsgraden ökade från 45 % år 2008 till 54 % år 2011 för miljöbalkstillsyn men har minskat till 47 % år 2018.
För livsmedelskontrollen ökade den genomsnittliga självfinansieringsgraden från 70 % år 2008 till 85 % år 2011, men minskade kraftigt till 68-69 % åren 2012-2014. Den kraftiga minskningen kan delvis förklaras med den tydligare definitionen för uträkningen av nyckeltalet som presenterades 2012 och som kan medföra högre bruttotillsynskostnader som i sin tur drar ner självfinansieringsgraden samt att sammansättningen av miljökontor som rapporterar nyckeltalen ändras från år till år. Därefter har den genomsnittliga självfinansieringsgraden ökat till 75 % år 2015 men minskade till 62 % år 2018.
Det är svårt att förklara oscillationen. Troligen kan minskningen från 2015 till 2018 förklaras av större andel anslagsfinansierade verksamheter såsom utredningar och tillsynsprojekt.

Ladda ner hela rapporten för 2019 här

Dokument

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2019-06-27