Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen
Nyckeltal MSL.13

Tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft

Nyckeltalet visar det totala antalet inspektioner och tillsynsbesök inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.

Tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2017.

Nyckeltalet visar på stor spridning där Österåker, Södertörn och Södertälje har högst värden gällande miljöbalken samt Sollentuna, Stockholm och Södertälje för livsmedelskontroll. Flera miljökontor har rapporterat att personalomsättning och vakanser har orsakat att tillsynen inte kunde göras i normal omfattning. Därför blev antal besök under 2017 lägre än det skulle varit med full bemanning. Byte av ärendesystemet har möjligtvis påverkat statistiken för 2017 eftersom några miljökontor hade svårigheter att hämta data, om det har förekommit två inspektioner i ett ärende så fick man inte ut dessa siffror osv.

Dokument

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2019-01-22