Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Tillsynsbesök enligt livsmedelslagstiftningen
Nyckeltal MSL.13

Tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft

Nyckeltalet visar det totala antalet inspektioner och tillsynsbesök inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft.

Tillsynsbesök enl. livsmedelslagstiftningen/ årsarbetskraft

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2018.

Kommentarer av data till och med 2018:

Nyckeltalet visar på stor spridning där Stockholm, Södertälje och Södertörn har högst värden gällande livsmedelskontroll.
Flera miljökontor har rapporterat att personalomsättning och vakanser har orsakat att tillsynen inte kunde göras i normal omfattning. Därför blev antal besök under 2017 och 2018 lägre än det skulle varit med full bemanning.
Byte av ärendesystemet har möjligtvis påverkat statistiken för 2017-2018 eftersom några miljökontor hade svårigheter att hämta data.

Läs hela rapporten från 2019 på http://www.miljosamverkanstockholm.se/web/page.aspx?refid=87

Dokument

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2019-05-20