Nyckeltal för miljökontoren
- ett verktyg i verksamhetsutvecklingen

Startsida / Miljösamverkan Stockholms län / Timtaxa miljöbalkstillsyn
Nyckeltal MSL.1

Timtaxa miljöbalkstillsyn

Nyckeltalet visar timtaxan inom miljöbalkstillsyn.

Timtaxa miljöbalkstillsyn

Kommentar

Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med 2017.

Timtaxa år 2017 varierar mellan miljökontoren, från 950 kr/timme (Järfälla) till 1240 kr/timme (Södra Roslagen) för miljöbalkstillsynen. Jämfört med år 2016 har Huddinge haft största ökning, 19 % för miljöbalkens taxa. De flesta miljökontor har gjort taxeöversyn under senaste åren och några gör det varje år. De ökande timtaxorna visar att Polluter Pays Principle tillämpas mer konsekvent än tidigare. Den genomsnittliga timtaxan för miljöbalkstillsyn ökade från 801 kr år 2008 till 1087 kr år 2017, dvs. med 35,7 %. Den genomsnittliga timtaxan ökade med 4,7 % för miljöbalkstillsyn mellan år 2016 och 2017. Ökningen mellan år 2015 och 2016 var lite lägre och låg på 3,5 % för MB. Orsaken till en kraftigare ökning mellan 2016 och 2017 var att flera miljökontor gjorde en mer genomgående taxeöversyn och några av dem höjde taxorna med 16-47 %.
Taxeökningarna beror till stor del på ökning av personalkostnader som utgör huvuddel av miljökontorens
kostnader och som årligen har ökat med 2- 3 %. Dessutom har miljökontoren blivit bättre med att inkludera alla relevanta kostnader i taxeuträkningen även om de inte betalas direkt av miljökontoret (såsom lokal- och IT-kostnader som bärs centralt av kommunen).

Dokument

Här beskrivs hur nyckeltalen definieras och beräknas.

Uppdaterad: 2019-01-22